Skup mieszkań z wpisem komorniczym

Większość z nas przynajmniej raz w życiu będzie miała do czynienia z kredytem bankowym, pożyczką, leasingiem lub innym długiem do spłacenia. Niestety czasami dochodzi do sytuacji, gdy zadłużenie przerasta możliwości finansowe, a na wniosek wierzycieli sprawa ściągnięcia długów trafia do komornika. Nieskuteczne próby ściągnięcia należności z dłużnika mogą skutkować zajęciem mieszkania lub innej nieruchomości przez komornika.

Bardzo dużo osób, które znalazły się w takiej sytuacji zastanawia się jak z tego wybrnąć i jak nie doprowadzić do licytacji komorniczej. Czy można sprzedać mieszkanie z wpisem komorniczym? Czy dłużnik ma w ogóle prawo sprzedać mieszkanie?

Wbrew obiegowej opinii, wszczęcie egzekucji komorniczej nie musi świadczyć o tym, że nasze mieszkanie zostanie natychmiast zlicytowane. Nawet jeśli w księdze wieczystej mieszkania istnieje wpis komorniczy to dłużnik ma prawo dysponować swoją własnością i sprzedać takie mieszkanie. Jednakże transakcja sprzedaży zadłużonego mieszkania z wszczętą egzekucją komorniczą przebiega w ściśle określony sposób i przy pełnej wiedzy i powiadomieniu wierzyciela i komornika. Teoretycznie, nie ma prawnych ograniczeń komu można sprzedać mieszkanie z wpisem komorniczym w księdze wieczystej. W praktyce jednak sprzedaż takiego mieszkania może być bardzo trudna, wymaga bowiem załatwienia wielu formalności, dopełnienia obowiązków i dotrzymania terminów. Wszystko musi się odbyć zgodnie z przepisami prawa, w porozumieniu z komornikiem i wierzycielem.

W związku z tym niewiele jest osób prywatnych, które chcą podjąć ryzyko kupna obciążonej nieruchomości. Z pomocą przychodzą firmy takie jak Skup Mieszkań Lublin, które profesjonalnie zajmują się odkupem mieszkań, również tych zadłużonych i z problemami. W większości przypadków sprzedaż mieszkania firmie zajmującej się skupem mieszkań zadłużonych, jest o wiele bardziej korzystna dla dłużnika, niż dalsze bierne czekanie, które może zakończyć się licytacją komorniczą.

Rozliczenie sprzedaży mieszkania na drodze licytacji komorniczej trwa miesiącami. W tym czasie dłużnik traci mieszkanie i czeka ma pieniądze pozostałe po sprzedaży mieszkania i spłacie całości zadłużenia. Przy sprzedaży mieszkania zadłużonego na własną rękę, sam proces sprzedaży i przekazanie środków pieniężnych wierzycielom i sprzedającemu trwa o wiele krócej.

Skup Mieszkań Lublin – skup mieszkań, skup mieszkań spadkowych, skup mieszkań zadłużonych, skup mieszkań z wpisem komorniczym