Finalizacja sprzedaży

W zależności od posiadanej dokumentacji i statusu meldunkowego, odkup mieszkania może nastąpić nawet w przeciągu kilku dni!

Przy sprzedaży mieszkania konieczne jest zgromadzenie różnych dokumentów i zaświadczeń. Po zaakceptowaniu naszej oferty cenowej, podpowiemy Ci jakie dokumenty będą wymagane do podpisania umowy sprzedaży u notariusza. W razie wątpliwości pomożemy w skompletowaniu wszystkiego.

Oto lista podstawowych dokumentów i zaświadczeń, które są zazwyczaj wymagane. Pamiętaj, że konkretne dokumenty mogą się różnić w zależności o stanu prawnego mieszkania.

Przy sprzedaży mieszkania konieczne jest zgromadzenie różnych dokumentów i zaświadczeń. Oto lista podstawowych dokumentów i zaświadczeń, które są zazwyczaj wymagane:

 1. Akt własności: To podstawowy dokument potwierdzający, że jesteś właścicielem mieszkania. Może być to akt notarialny lub księga wieczysta.

 2. Dokumenty tożsamości: Dowód osobisty lub paszport właściciela lub właścicieli nieruchomości.

 3. Oświadczenie o braku długu podatkowego: Zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające, że nie ma zaległych podatków od nieruchomości.

 4. Zaświadczenie z sądu rejonowego: Potwierdzenie braku zastawów, hipotek lub innych ograniczeń prawnych na nieruchomości.

 5. Umowa przedwstępna: Jeśli sprzedaż jest wynikiem wcześniejszej umowy przedwstępnej, to kopia tej umowy może być wymagana.

 6. Dokumenty związane z historią nieruchomości: W zależności od okoliczności, mogą to być dokumenty takie jak umowy kupna, darowizny, dziedziczenia itp.

 7. Zaświadczenie o stanie prawnym nieruchomości: Dokument potwierdzający, że nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami innych osób.

 8. Zaświadczenie energetyczne: Ocena efektywności energetycznej nieruchomości.

 9. Odczyt liczników mediów: Stan liczników prądu, gazu, wody itp. w dniu przekazania nieruchomości.

 10. Dokumentacja techniczna: Jeśli dokonywano jakichkolwiek prac remontowych lub modernizacyjnych, dokumentacja techniczna może być wymagana.

 11. Dokumenty dotyczące opłat i czynszu: Potwierdzenie opłat czynszowych, mediów i innych opłat związanych z mieszkaniem.

 12. Zgoda współwłaścicieli: Jeśli mieszkanie jest współwłasnością, to zgoda wszystkich współwłaścicieli może być wymagana.

 13. Zaświadczenie o braku zameldowania: Potwierdzenie wystawiane przez urząd miasta, że w danym mieszkaniu nie jest nikt zameldowany.